• Informace o lé?ivych p?ípravcích (VPOIS)

  Kde nás m??ete kontaktovat:

  Adresa:?

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
  Budějovická 778/3
  140 00 Praha 4

  Chcete-li oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě spojené s na?imi p?ípravky nebo máte-li odborny dotaz k na?im p?ípravk?m:

  Nav?tivte na?e globální stránky, kde m??ete oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě, ?i poptat medicínské informace v jiné zemi ne? ?eské republice.

  VPOIS

  Ve?ejně odborná informa?ní slu?ba

  Povinnost z?ídit tuto "Ve?ejně p?ístupnou odbornou informa?ní slu?bu - VPOIS" vyplyvá ze zákona ?. 378/2007 Sb. ve znění pozděj?ích p?edpis?.

  Dr?itel registra?ního rozhodnutí je rovně? povinen zp?ístupnit text P?íbalovych informací humánních lé?ivych p?ípravk? vhodnym zp?sobem nevidomym a slabozrakym. V p?ípadě této pot?eby vyu?ijte, prosím, audioslu?bu na některém z následujících telefonních ?ísel: 221016136, 221016111.

  Základní údaje o lé?ivych p?ípravcích jsou zpracovány shodně s p?íbalovymi informacemi schválenymi Státním ústavem pro kontrolu lé?iv. Pova?ujeme za d?le?ité zd?raznit, ?e Bristol-Myers Squibb nenese odpovědnost za následné ?kody a újmy vzniklé na základě vyu?ití ?i zneu?ití informací uvedenych na těchto stránkách. Informace o p?ípravcích obsahují údaje tykající se r?znych zdravotních rizik, chorob a léka?skych postup?. Ve?keré uvedené informace nejsou v ?ádném p?ípadě náhradou profesionální zdravotní pé?e. Zde uváděné informace o p?ípravcích vázanych na léka?sky p?edpis nesmí byt pou?ity k laické diagnóze a lé?bě nemocí vlastních anebo nemocí druhych osob.


  Seznam p?ípravk? registrovanych v ?eské republice:

  Lé?ivy p?ípravek

  ?

  Dostupnost
  na trhu

  Atripla

  Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  Baraclude

  Baraclude 0,5 mg potahované tablety:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Baraclude 1 mg potahované tablety:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Baraclude 0,05 mg/ml perorální roztok:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  Empliciti

  Empliciti 300 mg:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  ?

  Empliciti 400 mg:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Evotaz

  Evotaz 300 mg/150 mg potahované tablety:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  Litalir

  Litalir tvrdé tobolky:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  Maxipime

  Maxipime 1 g prá?ek pro injek?ní roztok:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Maxipime 2 g prá?ek pro injek?ní roztok:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Nulojix

  Nulojix 250 mg prá?ek pro koncentrát pro infuzní roztok:?
  P?íbalová informace,?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  Opdivo

  Opdivo 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok:?
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku
  Eduka?ní materiál pro léka?e
  Karta pacienta

  ANO

  ?

  Orencia

  Orencia 50 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Orencia 87,5 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Orencia 125 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Orencia 125 mg injek?ní roztok v p?edplněném peru:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Orencia 250 mg, prá?ek pro koncentrát pro infuzní roztok:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  Reyataz

  Reyataz 100 mg tvrdé tobolky:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Reyataz 150 mg tvrdé tobolky:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Reyataz 200 mg tvrdé tobolky:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Reyataz 300 mg tvrdé tobolky:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Reyataz 50 mg perorální prá?ek:
  P?íbalová informace
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  Sprycel

  Sprycel 10 mg/ml prá?ek pro perorální suspenzi:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ?

  NE

  ?

  Sprycel 20 mg potahované tablety:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ?

  ANO

  ?

  Sprycel 50 mg?potahované tablety:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ?

  ANO

  ?

  Sprycel 70 mg?potahované tablety:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  ?

  Sprycel 80 mg?potahované tablety:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Sprycel 100 mg?potahované tablety:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  ?

  Sprycel 140 mg?potahované tablety:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  NE

  Taxol

  Taxol koncentrát pro infuzní roztok:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku

  ANO

  Yervoy

  Yervoy 5 mg/ml koncentrát pro p?ípravu infuzního roztoku:?
  P?íbalová informace?
  Souhrn údaj? o p?ípravku
  Bro?ura pro zdravotníky
  Informa?ní bro?ura pro pacienty
  Vystra?ná karti?ka pro pacienta

  ANO

  91国产aⅴ在线高清观看